Səmərəli satış qaydaları

Səmərəli satış qaydaları

   Bir gün məclisdə toplanarkən Napoleon Bonapartdan soruşdular: "Nə səbəbdən üstün qoşun sayı  və öz ərazinizdə  hərbi əməliyyat apardığınız halda Vaterlo döyüşünü uduzdunuz?”

 

   Bir az düşündükdən sonra Napoleon bu suala belə cavab verdi: “Mənim əsgərlərim müstəsnadırlar, ən yaxşıdırlar, onlar hər zaman onlardan gözlənilən əməli  icra edirlər, lakin ingilis əsgərləri yalnız dərindən öyrədilmiş hərəkətləri həyata keçirdirlər”.

    Satış əməliyyatları müvəffəqiyyətli bir satış görüşü ilə başlayır. Satış görüşündə alıcılara tələb etdikləri və ya istəkləri kimi bir məhsul təqdim edilməlidir. Bu edilmədiyi halda çox vaxt satış reallaşmadan görüş sona çatır.
 Buna görə də Satışla bağlı görüşdən əvvəl aşağıdakı suallar cavablandırılmış olmalıdır: 

 • Kiminlə nə üçün, hansı mövzuda və necə görüşəcəyəm?
 • Nələrlə qarşılaşa bilərəm?
 • Bunlara hazırlıqlıyammı? 

    Satışla bağlı görüşlərdən nəticə əldə edərək ayrılmaq üçün, qərar vermə qabiliyyətinə sahib olan insanlarla bir araya gəlinməlidir. Bununla da satış müddəti qısalacaq və qısa vaxt ərzində nəticə əldə olunacaq.

   Etika Akademiyası Sizin səlahiyyətinizə satış qaydaları sirrlərini öyrənmək və tətbiq etmək üçün xüsusi proqram təqdim edir:

 1. Satıcı peşəsinin uğur mənbələri
 2. Telefon satış əməliyyatlarının əsas aləti kimi
 3. Bədən dilinin səmərəli istifadəsilə  inandırma üsulları
 4. Satış üçün əlverişli iqlimin yaradılması
 5. Düzgün sual vermə bacarığı
 6. Ilk görüşün təhlili, ünsiyyət yaratmanın psixoloji aspektləri
 7. Müştərinin ekpres diaqnostikası ( psixogeometriya)
 8. Müştərinin ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi
 9. Etiraz qaydalarının emalı
 10. Əməliyyatın tamamlanmasını təmin edən təklif və tövsiyyələr
 11. Zamanın planlaşdırılması. Satış göstəricilərinin azalması ilə mübarizə qaydaları.