Menecerlər etiketi

Satış menecerlərinin  yeddi  uğurlu  hərəkəti

Öz işində peşəkar iş dünyasında yeni  başdayan birindən əsasən standart vəziyyətdə mükəmməl çalışması və sözləşmənin bağlama zamanı  ən cətin mərhələləri rahatlıqla keçməsi ilə seçilir.

Birinci addım- daxilində psixoloji  sabitliyin yaradılması

İkinci addım- görüşlərin təşkili və telefon ilə çalışma

Üçüncü addım- ilk görüş üzərində çalışma və müştərinin qiymətləndirilməsi

Dördüncü addım- psixoloji  satış iqliminin yaradılması

Beşinci addım- etirazlar üzərində çalışma

Altıncı addım-  sövdələşmənin  tamamlanması  haqda sınaq variantların yaranması

Yeddinci addım- sövdələşmənin tamamlanmasında ardıcıllıq

Menecer  bu addımlardan başqa mükəmməl dərəcədə sual qurma texnikasına yiyələnməli, çünki əks halda  öz iş ardıcılllığında heç  bir düz addım ata bilməz. Satıcının peşəkarlıq göstəricisi onun müştərini  razı salmasıdır.

Fitri satıcıların yeddi sirri

  1. Onlar özlərindən əmindirlər və öz çalışmaları ilə qürur duyurlar.
  2. Onlar özlərinə dərhal inam yaradıb,  potensial  alıcı və öz aralarında qarşılıqlı anlaşma atmosferi qururlar.
  3. Elə bir vəziyyət yaradırlar ki, müştəri özü özünə lazımlı malı satır.
  4. Satış prosedurunda gücdü emosiyaları  istifadə edirlər.
  5. Onlar bBədən dilindən səmərəli  istifadə edərək insanları inandırırlar.
  6. Onlar satış prosesini  müxtəlif vasitələrdən  istifadə edərək, müştəriyə təsir  gücünü artırirlar.
  7. Onlar limonu limonada çevirərək, hər imtinanı, işlərdə hərəkətsizliyi, uğursuzluğu  öz xeyirlərinə döndərirlər.