Satış menecerinin portreti

Birinci təbəqə satış menecerinin portreti

  Birinci sinif satış menecerlərinin  xüsusiyyətlərini (bacarıqlarını, əla iş göstərici nümayiş edən davranış və özünü aparma qaydalarını)  müəyyiən etmə  cəhti zamanı  biz, satışda liderlik  diaqnostika adlı tədqiqatı  yaratdıq. Son saylara əsasən bu diaqnostikanı 65-dən çox şirkət keçirdərək,  bizə  2.5 min-dən çox  satış menecerləri haqda məlumatları yığmağa kömək edib.

       Bizim digər araşdırmalarımız  kimi,  hər böyük sənayə üçün keyfiyyəti təmsil edən  örnəklərə  və həmçinin SEC tərəfdaşlarının bütün coğrafi və bazar paramentrlərinə  uyğun olaraq  bu məlumatlar  əldə olunur. Araşdırmalar çərçivəsində biz satış nümayəndələrinə öz müdriyyətinin işini 64 müxtəlif  xüsusiyyətlərə  əsaslanaraq qiymətləndirmələrini  xahiş etdik.

       Ilk olaraq biz idarəetmə əsaslarına uyğun olaraq - birlik , etibarlıq və komanda yaratma   bacarığı  haqda sual verdik. Bu parametrlər satış üçün xüsusi amillər olmasa da, güclü təsiredici güvvəyə malikdirlər.

    İkinci olaraq, biz birbaşa satışla əlaqəli olan xüsusiyyətləri araşdırdıq. Biz menecerlərin öz satış nümayəndələrinin yerinə satış əməliyyatlarının aparmasını istəməsək də, buna baxmayaraq onlar digərlərinə kömək etmək ümün satışı bilməlidirlər.

     Üçüncü olaraq, menecerlərin təlim alma haqda bacarıqlarını araşdırdıq.

      Və nəhayət biz liderliyin xüsusi satış aspektlərini nəzərdən keçirtdik- müştəri ilə işin planlaşdırması, ticari təkliflərin  idarəetməsi və yeniliklərin dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi.

    Qeyd edək ki, birinci təbəqəli satış menecerlərinin  mükəmməl rəhbər olmaları şərt deyil. Mükəmməl satış meneceri olmaq üçün siz yalnız yaxşı satıcı deyil, həmçinin idarəçilik bacarıqlarına sahib olmalısınız.

     Satış sistemi nə olursa olsun,  bu sahədə çalışan satış menecerlərinin xüsusiyyətlərini iki əsas hissəyə ayırmaq mümkündür.  

Bunlardan biri satış menecerlərinin şəxsi xüsusiyyətləridir.

İkinci isə satış menecerinin sistemdən qaynaqlanan xüsusiyyətləridir.

      Yuxarıda  qeyd etdiyimiz kimi, satış menecerinin yüksək məsuliyyət duyğusu olmalıdır. Onların məsuliyyətləri aşağıdakılardan ibarətdir:

  •   Şirkətə qarşı məsuliyyət
  •   Üst rəhbərliyə qarşı məsuliyyət
  •   Iş yoldaşlarına qarşı məsuliyyət
  •   Müştərilərə qarşı məsuliyyət

Əldə olunan məlumat və bilgiləri  hesabat şıklinə salaraq, həmin hesabatı öz performansını artırmaq üçün istifadə  etmə bacarığına malik olmalıdır.

Satış menecerləri insanlarla əlaqədar peşə olduğu üçün həm işdəki insanlarla, həm də müştərilərlə çox səviyyəli və hörmətəlayiq əlaqələr qurmalıdır.

  İş əxlaqı satış menecerlərinin əsas  xüsusiyyətlərindən biridir. İş əxlaqı, iş vaxtına riayət etmək

       Özünə inam satış peşəsinin çox əhəmiyyətli bir hissəsidir. Özünə inanmayan başqalarını da inandıra bilməz və ya başqalarında inam yarada bilməz. Öz şəxsiyyətiniz, şirkətiniz, xidmət səviyyəniz, sisteminiz, brendləriniz bu inam hörgüsünün bir parçasıdır.

Bu hörgünü sağlam qurmağınız üçün hər bir parça sağlam və etibarlı olmalıdır.