Toy dəvətliləri üçün etiket

                  Toy dəvətliləri üçün etiket

      Çox güman ki, sizə toy üçün dəvətlilərinin siyahısını əvvəlcədən yazma prosessi qəribə gələ bilər. Məyər işin maddi tərəfi əsas deyil? Səmimi desək, xeyir. Bu maddi tərəf əsasən sizin dəvətlilərin sayından asılıdır. Bu xoş gündə bütün  sevdiklərinizin sizin mərasiminizdə iştirak etməsi üçün məclisinizin tərtibatında bir neçə dəyişiklər edə bilərsiniz. Əvvəlcədən dəvətlilərin siyahısının yazılması artıq qonaqların o siyahıdan çıxarılması üçün sizə çox yardım edəcək.

      Çoxdan qurulmuş qaydalara görə bəy və gəlin tərəfindən dəvətlilərin  sayı eyni sayda olmalıdır. İndiki zamanda bu qaydaya riayət edilmir. Hal-hazırda əsas diqqət gənc cütlüyün seçiminə  yetirilir: onlar öz dost-tanışlarını da istədikləri sayda mərasimlərinə dəvət edirlər. Tərbiyyəli ailədə gənc cütlük valideyinlərin fikrinə və məsləhətinə  qulaq asıb, riayət edir. 

      İlkin siyahı dörd nüsxədə yazılmalıdır: gəlinin, onun valideyinlərinin, bəyin və onun valideyinlərinin siyahısı. Və yalnız bundan sonra hər iki tərəf razılaşaraq dəvətlilərin siyahısını tərtib edə bilərlər.

     Əgər dəvət etdiyiniz şəxsin yoldaşı, ər va ya arvadı, nişanlısı ilə şəxsi  tanışlığınız yoxdursa, buna  baxmayaraq siz dəvətnaməni cütlük adına ünvanlandırmalısınız. Uşaqların məclisinizdə iştirak edib-etməməsi sizin qərarınızdan aslıdır.

     Toy məclisinin tarixinin bəlirlənməsi bu xoş günə hazırlıq proseslərinin sona çatdığının  göstəricisidir.