"Call Centre" etiketi

 

Telefon dəstəyinin 3 çağırış zənginin qanunu

      Telefon dəstəyini 3 zəngdən gec olmayaraq qaldırıb  cavablandırmaq lazımdır. Əks halda zəng edən şəxs dəstəyi yerə qoyacaq və ya gözlətdiyinizə görə neqativ düşüncəyə qapanacaq.

     Avtomatik cavablandırma sistemindən uzaq olun. Bu muştərini uzaqlaşdırır. Həmçinin uzun avtomatlandırılmış cavablandırmalar da müştərini əsəbiləşdirə bilər. "Daily Mail"- in yazdığına  görə, alimlər  tədqiqat apardığı zaman aşkar olub ki, insan 6 dəqiqədən artıq telefonda gözləyərəq stres keçirir.   Statistika göstərir ki, 64 % insan ən çox gözlənti zamanı qoyulan musiqiyə əsəbləşdiklərini bildirir. Seçimsiz gözləmək hissi əsəb gətirir, 19 % gözləmədən dəstəyi asır, 16 % məyus olduqlarını bildirir. Sonda bir ümumi  rəy formalaşdıraq : Telefon Kommunikasiyasında  avto-cavablandırma sistemi insanlara  zənglərinin şirkət üçün  önəmli olmadığı hissini yaradır.

     Telefon danışıqları zamanı əsasən səs tonuna fikir verilməlidir. Pozitiv məlumatlı və yardıma hazır bir əməkdaş telefon vasitasilə inanılmaz satışlara qadirdir.

       Doğru olar ki, ilk sözünüz "BƏLİ" olsun . Lakin şirkətlərdə ilk öncə salamlaşma prosesi, daha sonra isə  şirkətin və operatorunun ismi deyilir.